Midzomernachtwandeling

Midzomernachtwandeling

Van 21-06-2016 22:30 tot 00:30

Startpunt: Stichting Natuurcentrum Veluwe


Eigenlijk is de midzomer verworden tot een christelijke feestdag ter ere van Johannes de Doper, zeker in de Scandinavische landen. De midzomernacht is op 1 minuut na de kortste nacht van het jaar.

Veel wilde dieren zijn nachtdieren. Hoe scharrelen ze in een korte nacht voedsel bij elkaar, of maken ze gebruik van het vroege en late licht? Misschien worden tijdens deze midzomernacht de vleermuizen en de nachtvlinders fladderend gezien in het zachte nachtlicht.

Tijdens de nacht zijn er ook vogels te horen, bijvoorbeeld de zeldzaam wordende nachtegaal. Op de heide is de lange en aanhoudende triller van de nachtzwaluw te horen. Ook de rugstreeppad heeft een herkenbaar geluid, en het roodborstje en de lijsterachtigen laten tot laat in de schermer hun riedel horen. De Midzomernacht is kort, en tijdens het overvloeien van de schemer naar de korte zomernacht lijkt het stiller te worden. De natuur laat weten dat de korte zomernacht er is..